Tendencias & Innovación

El movil gana terreno en la web entre los usuarios de banca en línia

Artículo publicado en L'Econòmic, El Punt, Avui en referencia al Estudio La Contratación de productos financieros online (Banca Online) de OBS. Els usuaris busquen en línia informació financera, però només un 2% hi contracten productes i serveis tot i que són més barats. La banca electrònica permet fer tota mena de gestions bancàries -incloses les operacions en borsa i la compra de productes -des de l’ordinador, comoditat a la qual s’afegeix que els preus són més barats. El primer informe trimestral del comparador de productes financers I-ahorro– amb dades de 49 entitats financeres, 228 dipòsits diferents i 35 tipus de préstecs hipotecaris–així ho demostra: el juny, la mitjana dels préstecs hipotecaris es feien amb un tipus d’interès de l’euríbor + 0,800 punts, mentre que la banca en línia els contractava a l’euríbor + 0,677; en dipòsits a un any, aquesta banca oferia el 3%, pel 2,607% dels bancs i el 2,303% de les caixes. [...] LINK DE LA NOTICIA